Zamów newsletter

Regulamin


REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL.PL z dnia 24.12.2014


CZĘŚĆ OGÓLNA

 

§ 1

 1. Właścicielem sklepu i przyjmującym zamówienie jest:
  Przedsiębiorstwo Handlowe visal.pl Aneta Adaszak-Frąckiewicz z siedzibą w : 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 57A, NIP 911 146 66 92, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Prezydenta Wrocławia numer 117842, tel. /fax ( 071) 347 92 84 zwane dalej Sklepem 
 2. Osoba korzystająca z usług Sklepu nazywana jest w niniejszym regulaminie Kupującym lub Klientem
 3. Niniejszy Regulamin reguluje zasady korzystania ze sklepu internetowego Visal.pl , w tym zasady składania i realizacji zamówień towarów będących w ofercie Sklepu, zasady płatności , zasady anulowania i zmiany zamówień , zasady odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży, zasady składania i rozpatrywania reklamacji

§ 2

 1. W ramach normalnej działalności Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową oferowanych towarów do wszystkich krajów Unii Europejskiej.
 2. Klient wysyłając wypełniony formularz zamówienia zawiera ze Sklepem umowę kupna-sprzedaży poprzez użycie przycisku (guzika) „KUPUJĘ I PŁACĘ” co oznacza jednocześnie, że zobowiązuje się do zapłaty
 3. Po dokonaniu odrębnych uzgodnień z Kupującym Sklep może dokonać detalicznej sprzedaży wysyłkowej oferowanych towarów do krajów poza obszarem Unii Europejskiej
 4. Wymagania techniczne dla zamówień składanych drogą elektroniczną; przeglądarka internetowa z włączona obsługą JavaScript oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 5. Ze względów technicznych rzeczywiste wizerunki niektórych towarów mogą się różnić w odniesieniu do wizerunków prezentowanych drogą elektroniczną np. w zakresie kolorów, kształtów i subiektywnego wrażenia wielkości.
 6. Sklep zastrzega, że dostępność towarów oferowanych do sprzedaży może być chwilowo ograniczona z uwagi na wyczerpanie zapasów. W takim przypadku klient zamawiający towar zostanie poinformowany o całkowitej lub częściowej niedostępności danego towaru. 
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty w przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia na towar, którego zapasy zostały wyczerpane.
 8. Sklep udziela dodatkowych informacji o oferowanych produktach ;

             a) drogą telefoniczną - numer kontaktowy ( 071) 347 92 84

             b) poprzez adres mailowy- info@visal.pl

             c) przez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu w zakładce „KONTAKT”

             d) osobiście przez pracowników Sklepu w salonie sprzedaży w siedzibie we Wrocławiu

                 ul. Kamieńskiego 57A

 

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA

§ 3

 1. Oferowane ceny produktów są cenami w złotych polskich brutto wraz z podatkiem VAT i nie zawierają kosztów dostawy , które określono w § 5 niniejszego Regulaminu
 2. Sklep realizując zamówienie pochodzące z krajów innych niż Polska może zastosować rozliczenie w przeliczeniu na EURO z zastosowaniem średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wysyłki.
 3. Informacja o całkowitej wartości dokonanego zamówienia z uwzględnieniem kosztów przesyłki jest prezentowana w tzw. „Koszyku” po wykonaniu przez Klienta czynności wyboru formy płatności i sposobu dostawy. Informacja zmienia się na bieżąco wraz z modyfikacjami zamówienia.
 4. Rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu , chyba ,że z treści danej oferty wynika inaczej.

§ 4

 1. Sklep wystawia faktury VAT i przesyła je Kupującemu wraz z zamówionym towarem o ile Kupujący złożył odpowiednią dyspozycję w formularzu zamówienia i pod warunkiem udzielenia przez Kupującego wszystkich informacji niezbędnych do wystawienia faktury VAT.
 2. W przypadku braku danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT , Sklep wystawia i przesyła Kupującemu wraz z zamówionym towarem paragon potwierdzający dokonanie zakupu.

§ 5

 1. Do zamówienia towarów realizowanego na terytorium Polski o wartości do 500,00 zł brutto doliczany jest koszt wysyłki w wysokości 21,00 zł brutto( tzw. przesyłka pobraniowa), lub 19,00 zł brutto (tzw. paczka zwykła)
 2. Zamówienia realizowane na terytorium Polski o wartości powyżej 500,00 zł brutto realizowane są na koszt Sklepu z uwzględnieniem postanowień§ 5 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku zakupu urządzeń kosmetycznych z zakładki "Sprzęt kosmetyczny" koszt przesyłki zawsze pokrywa Kupujący.
 4. Koszt przesyłki urządzeń kosmetycznych o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu ustalany jest indywidualnie według wagi i rozmiarów przesyłki .
 5. Sklep informuje Klienta o przewidywanych kosztach przesyłki urządzeń kosmetycznych z zakładki "Sprzęt kosmetyczny" i po potwierdzeniu przez Klienta dokonuje realizacji zamówienia.
 6. Klient po potwierdzeniu woli dokonania zakupów urządzeń kosmetycznych z zakładki "Sprzęt kosmetyczny" i uzgodnieniu ze Sklepem kosztów wysyłki dokonuje wyboru formy płatności zgodnie z możliwościami określonymi w § 6 Regulaminu

§ 6

 1. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówienia dokonywane w obrocie na terytorium Polski, z uwzględnieniem postanowień § 5 Regulaminu:

     a)    przedpłata  w formie przelewu bankowego - w przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty

            Polskiej lub Kuriera

     b)    za pobraniem - w przypadku wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera 

     c)    gotówką lub kartą płatniczą - w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy

     d)    kartą płatniczą za pomocą systemów płatności elektronicznej

     2.  W przypadku zakupu urządzeń kosmetycznych z zakładki "Sprzęt kosmetyczny" płatności dokonywane są zawsze

         jako przedpłacone w całości lub częściowo w sposób uzgodniony ze Sklepem.

 

§ 7

 1. Zamówienia w obrocie poza terytorium Polski realizowane są po dokonaniu przelewu bankowego na rachunek Sklepu

§ 8

 1. Do zamówienia o wartości do 250,00 EURO brutto realizowanego poza terytorium Polski na terytorium Unii Europejskiej doliczany jest koszt wysyłki w wysokości uzależnionej od kraju przeznaczenia .
 2. Sklep informuje Klienta o przewidywanych kosztach przesyłkii po potwierdzeniu przez Klienta dokonuje realizacji zamówienia.
 3. Do każdego zamówienia realizowanego poza obszar Unii Europejskiej doliczane są koszty wysyłki uzależnione od specyfiki towaru oraz zasad obowiązujących w obrocie z danym krajem .
 4. Sklep może odmówić realizacji zamówienia z zagranicy w przypadku nadmiernej uciążliwości związanej z formalnymi procedurami podatkowymi , celnymi , sanitarnymi.
 5. Sklep prowadzi korespondencję z Klientami w języku: polskim
 6. Sklep może według własnego uznania podjąć prowadzenie korespondencji z Klientami w języku angielskim lub rosyjskim.

§ 9

 1. Sklep zastrzega sobie prawo chwilowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia z sieci w celu dokonania niezbędnych czynności technicznych i konserwacyjnych
 2. Sklep wykorzystuje narzędzia informatyczne zapewniające bezpieczeństwo transakcji nie mniej jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki naruszenia tajemnicy korespondencji dokonane przez osoby trzecie działające z naruszeniem prawa

 

§ 10

 1. Oferta udostępniona Klientowi w trakcie jednej, nieprzerwanej wizyty w sklepie jest ofertą wiążącą sklep chyba ,że zamówienie dotyczy towarów objętych promocją z limitem ilości lub czasu trwania promocji
 2. Zamówienia mogą dotyczyć tylko towarów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu

 

§ 11

 1. W przypadku opcji wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty maksymalna wartość standardowego zamówienia jednorazowego wynosi 3000 zł brutto (trzy tysiące zł.) lub równowartość w EURO
 2. Zamówienia powyżej 3000 zł brutto lub równowartości w EURO Sklep realizuje w drodze przedpłaty na konto bankowe i indywidualnych ustaleń z Kupującym
 3. Realizacja zamówień dotyczących towarów limitowanych lub w ramach promocji odbywa się w kolejności wpływu zamówień aż do wyczerpania przewidzianego przez Sklep limitu.

§ 12

 1. Kupujący wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu

§ 13

 1. Zamówienia można składać  przez 24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:

      a)    poprzez platformę transakcyjną Sklepu www.visal.pl

      b)    poprzez złożenie zamówienia pod adres sklep@visal.pl od poniedziałku do piątku w godzinach

             8:30 - 17:00 osobiście w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 57 A

      c)    telefonicznie pod nr + 48( 71 ) 347-92-84 ;  +48(71) 327-66-36

 1. W treści SMS lub zamówienia Kupujący powinien umieścić:

     a)    nazwę lub nazwy zamawianych artykułów oraz ich ilość i parametry np. rozmiary, kolory itp.

     b)    imię i nazwisko albo nazwę firmy Kupującego

     c)    adres dostawy

     d)    odpowiedni numer NIP w przypadku oczekiwania wystawienia faktury

     e)    nr telefonu albo e-mail pod którym Sklep może dokonać potwierdzenia zamówienia

 1. Sklep dokonuje wysyłki zamówionych towarów w dni robocze do godziny 15.00

 2. Dostawy zamówionych towarów odbywają się w dni robocze zgodnie z zasadami określonymi przez podmioty realizujące usługi kurierskie lub pocztowe.

§ 14

 1. Przygotowanie wysyłki towaru następuje w dniu odebrania prawidłowo wypełnionego formularza z uwzględnieniem postanowień § 13 ust.3 oraz ust.2 niniejszego paragrafu lub w najbliższy dzień roboczy następujący po dniu odebrania prawidłowo wypełnionego formularza

 2. Maksymalny termin realizacji wysyłki zamówionego towaru wynosi do 5 dni roboczych.

 

ODSTAPIENIE OD UMOWY , ZWROTY , REKLAMACJE

 

§ 15

 

 1. Kupujący będący Konsumentem może - zgodnie z art. 27 – USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) odstąpić od umowy kupna –sprzedaży towaru bez podania przyczyn w terminie do 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy kupna – sprzedaży oraz pouczenie znajduje się w zakładce „Odstąpienie od Umowy”

 2. Odstąpienie od umowy kupna sprzedaży bez podania przyczyny nie jest możliwe – zgodnie z art.38 przywołanej w ust 1. Ustawy - jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 3. Klient może zmienić lub anulować złożone zamówienie:

     a)    poprzez platformę transakcyjną Sklepu www.visal.pl

     b)    poprzez przesłanie informacji pod adres sklep@visal.pl 

     c)    osobiście w sklepie stacjonarnym we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 57A od poniedziałku do piątku w godzinach
            9.00 - 17:00 

     d)    telefonicznie pod nr + 48( 71 ) 347-92-84 ;  +48(71) 327-66-36

§ 16

 1. O odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest powiadomić Sklep na piśmie z zachowaniem terminu 14 dni od daty otrzymania towaru. Wraz z pisemnym oświadczeniem woli o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest odesłać na swój koszt pod adres Sklepu otrzymany w ramach umowy kupna sprzedaży towar.
 2. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej www.visal.pl                                          Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).”.
 3. Korzystanie ze wzoru formularza odstąpienia od umowy nie jest obowiązkowe.
 4. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep to Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 5. Miejscem składania reklamacji i oświadczeń o odstąpieniu od umowy jest siedziba Sklepu.

§ 17

 1. W przypadku odstąpienia od umowy kupna sprzedaży , umowa zawarta pomiędzy Kupującym będącym Konsumentem a Sklepem jest uznawana za nieważną. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar do Sklepu w stanie niezmienionym oraz nie noszącym oznak użytkowania
 2. Sklep niezwłocznie , nie później niż w terminie 14 dni po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Kupującemu równowartość zwracanego towaru wraz z kosztem przesyłki do Kupującego z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust.1 poprzez:

     a)  dokonanie przelewu na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub

     b)  w przypadku braku danych do przelewu albo wniesienia opłaty za dostarczony towar w ramach przesyłki pobraniowej poprzez               nadanie przekazu pocztowego pod wskazany adres pod warunkiem , że Kupujący wskaże odpowiedni adres w Polsce

 1. W przypadku gdy Kupujący nie spełniając warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokonał nieuprawnionego zwrotu towaru do Sklepu uznaje się ,że umowa sprzedaży została skutecznie zawarta i odbiór towaru ze Sklepu należy do obowiązku Kupującego na jego koszt
 2. Towar nie odebrany przez Kupującego ze Sklepu w związku z zaistnieniem sytuacji określonej w ustępie poprzednim podlega utylizacji po dniu zakończenia okresu przydatności do użycia lub w przypadku braku takiego terminu po upływie 12 miesięcy od daty nieuprawnionego zwrotu.
 3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w ust.4 Kupującemu nie przysługuje zwrot kosztów zakupu i przesyłki

§ 18

 1. Zakupione i dostarczone Kupującemu towary są objęte rękojmią. W przypadku ewentualnych roszczeń wynikających z rękojmi lub udzielonej gwarancji należy skontaktować się bezpośrednio ze Sklepem. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest paragon lub faktura, które Kupujący otrzymuje wraz z towarem
 2. Jeżeli udzielono gwarancji to naprawa gwarancyjna Produktu zostanie wykonana w terminie do 30 dni roboczych liczonych od daty dostarczenia wadliwego Produktu do Sklepu . Termin usunięcia usterki może być przedłużony w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części niezbędnych do wykonania naprawy, o czas niezbędny do ich sprowadzenia, o czym Kupujący zostanie powiadomiony.
 3. Gwarancja obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie, stanowiące wady produkcyjne lub wady materiałowe.
 4. Gwarancja jest ważna wyłącznie po udokumentowaniu zakupu w Visal.pl i okazaniu karty gwarancyjnej
 5. Roszczenia gwarancyjne należy złożyć niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 2 miesięcy od ujawnienia się wady, jednak przed upływem okresu gwarancji.
 6. W ramach gwarancji Gwarant może dokonać wg własnej decyzji nieodpłatnej naprawy lub wymiany na produkty wolne od wad, wszystkich elementów podlegających gwarancji, które zostaną uznane i potwierdzone przez Gwaranta, jako wadliwe. Gwarant może również zwrócić Nabywcy zapłaconą kwotę, jeśli naprawa lub wymiana na taki sam Produkt o zbliżonych parametrach jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.
 7. Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w odpowiednich dla danego produktu kartach gwarancyjnych

 

§ 19

 1. W przypadku wad i usterek powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania produktów, uszkodzeń mechanicznych oraz innych uszkodzeń nie powstałych z winy Sklepu, reklamacje nie będą uwzględniane
 2. Za uszkodzenia powstałe w zakupionym towarze w trakcie transportu towaru od Sklepu do chwili wydania go Klientowi odpowiedzialność ponosi Sklep.

§ 20

     Po dokonaniu płatności Kupujący ma prawo do sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej.

§ 21

 1. Szczegółowe informacje dotyczące procedur reklamacyjnych znajdują się w zakładce „REKLAMACJE”
 2. Reklamacje z tytułu uszkodzenia zamówionego towaru lub z tytułu niezgodności stanu z fakturą będą rozpatrywane przez Sklep pod warunkiem zgłoszenia reklamacji osobie doręczającej przesyłkę w chwili dostarczenia tej przesyłki z wyjątkiem sytuacji gdy stwierdzenie uszkodzenia lub niezgodności w chwili odbioru nie było możliwe przy zachowaniu należytej staranności.
 3. Na okoliczność stwierdzenia niezgodności lub uszkodzeń, o których mowa w ust.2. osoba doręczająca sporządza odpowiedni protokół reklamacyjny zgodnie z procedurami przewidzianymi przez firmę kurierską lub Pocztę .
 4. Sklep uznając reklamację zobowiązuje się niezwłocznie przesłać identyczny jak zakupiony towar, wolny od wad jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu .Koszty przesyłek związanych z reklamacją w takim wypadku ponosi Sklep
 5. Jeżeli Sklep nie będzie dysponował w tym czasie identycznym, wolnym od wad towarem, może zaproponować Kupującemu inny towar, jeżeli Kupujący tego nie zaakceptuje, Sklep zobowiązuje się zwrócić równowartość wadliwego towaru wraz z kosztami przesyłki do Klienta na wskazane przez niego konto lub adres.

§ 22

 1. Wszelkie użyte w ofercie Sklepu zastrzeżone nazwy, wizerunki oraz znaki towarowe zostały wykorzystane w dobrej wierze w celu prezentacji oferty i należą do ich właścicieli.

§ 23

 1. Sklep zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie
 2. Strony wiąże treść regulaminu obowiązującego w chwili złożenia zamówienia

§ 24

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich z powodu podania nieprawdziwych danych przez Kupującego na podstawie których Sklep dokonał wysyłki towaru lub prowadził korespondencję
 2. Sklep może odmówić realizacji zamówienia w przypadku podania przez kupującego danych nie wystarczających do realizacji zamówienia lub podania danych budzących wątpliwość
 3. W przypadku, o którym mowa w ust.2 Sklep może zwrócić się do Kupującego z prośbą o dokonanie przedpłaty na poczet zamówienia jak również o uwiarygodnienie danych

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 25

 1. PH Visal.pl zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych jakie zostały pozyskane w efekcie prowadzonej działalności handlowej i zgodnie z obowiązującym prawem informuje że

          Administratorem danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowe Visal.pl Aneta Adaszak-Frąckiewicz z siedzibą we Wrocławiu           ul. Kamieńskiego 57A.

 1. Elektroniczne formularze określające sposoby przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce umożliwiającej logowanie oraz zostają przedstawione klientowi przy dokonywaniu czynności związanych z wyborem form płatności i realizacji zamówień w Sklepie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu

 2. Wszelkie materiały publikowane w Sklepie w tym opisy , zdjęcia , grafiki i regulaminy są własnością właściciela Sklepu PH Visal.pl i są chronione prawami autorskimi lub są wykorzystywane za zgodą właścicieli praw autorskich albo ich użycie wynika z obowiązków wynikających ze specyfiki prowadzonej działalności. Kopiowanie , publikowanie w całości lub części materiałów objętych prawami autorskimi bez zgody właściciela Sklepu PH Visal.pl jest zabronione.
 3. Kopiowanie i wykorzystywanie w całości lub części treści niniejszego Regulaminu dopuszczalne jest jedynie w celach związanych z transakcjami sprzedaży dokonywanymi z Kupującymi .
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz USTAWY z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r.)
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby klienta mającego siedzibę w Polsce , a w przypadku pozwu spoza terenu Rzeczypospolitej Polskiej jest sąd właściwy dla siedziby PH Visal.pl
 6. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu realizowane są zgodnie z zasadami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.

       REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM VISAL

Regulamin Bonów Podarunkowych Visal.pl z dnia 22.01.2015

 

§ 1 Definicje

1. Wydawca – Przedsiębiorstwo Handlowe  Visal.pl Aneta Adaszak-Frąckiewicz z siedzibą w: 51-124 Wrocław, ul. Kamieńskiego 57A,   NIP 911 146 66 92, Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydane przez Prezydenta Wrocławia numer 117842, tel. /fax ( 071) 347 92 84.

2. E-sklep  – sklep internetowy znajdujący się pod adresem www.visal.pl.

3. Sklep stacjonarny Visal.pl  - sklep stacjonarny znajdujący się pod adresem ul. Kamieńskiego 57A, 51-124 Wrocław.

4. Bon – bon podarunkowy wydawany Kupującemu, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za transakcje dokonane przez e-sklep www.visal.pl lub w sklepie stacjonarnym Visal.pl, posiadający niepowtarzalny numer seryjny oraz wszystkie zabezpieczenia pozwalające na identyfikację Bonu jako autentycznego.

5. Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu poprzez e-sklep lub sklep stacjonarny Visal.pl, osoba fizyczna bezpośrednio w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, prawna lub inna jednostka organizacyjna, która dokonuje zakupu Bonu.

6. Posiadacz – osoba realizująca Bon w e-sklepie visal.pl lub sklepie stacjonarnym Visal.pl.

7. Towar – wszystkie towary i usługi znajdujące się w ofercie Visal.pl na dzień realizacji Bonu.

8. Regulamin – Regulamin Bonów Podarunkowych Visal.pl

9. Regulamin Zakupów – Regulamin zakupów w sklepie internetowym Visal.pl z dnia 22.01.2015

 

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Wydawca oferuje Bony o wartości nominalnej (brutto): 100 PLN, 200 PLN, 300 PLN, 400 PLN, 500 PLN, 1000 PLN za każdy Bon.

2. Kupujący zapłaci w walucie PLN (złoty polski) odpowiednio wartość nominalną Bonu.

3. Wzory Bonów są dostępne w e-sklepie www.visal.pl  w zakładce lub pod hasłem bony podarunkowe.

3. W celu złożenia zamówienia na Bon, Kupujący  ma możliwość wyboru formy zamówienia, według własnego wyboru:

a)      poprzez platformę transakcyjną e-sklepu www.visal.pl,

b)      poprzez złożenie zamówienia pod adresem  sklep@visal.pl, 

c)       od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 17:00 osobiście w  Sklepie stacjonarnym Visal.pl we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 57 A,

d)      telefonicznie  pod nr + 48( 71 ) 347-92-84;  +48(71) 327-66-36.

 

4. Celem realizacji zamówienia na Bon, Kupujący zobowiązuje się przekazać Wydawcy środki pieniężne w kwocie równej wartości nominalnej Bonu na warunkach Regulaminu Zakupów  lub osobistych ustaleń w sklepie stacjonarnym. Wydawca zobowiązuje się wydać Bon Kupującemu po otrzymaniu wpłaty.

 

6. Wydanie Bonu Kupującemu jest skuteczne w chwili odebrania Bonu przez Kupującego

 bądź w chwili doręczenia Bonu pod adres wskazany w zamówieniu przez Kupującego, na warunkach określonych w Regulaminie Zakupów § 5 i 6.

7. Każdy Bon posiada własny numer seryjny oraz 6-miesięczny termin ważności, liczony od dnia zapłaty za Bon. Za dzień zapłaty za Bon przyjmuje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Wydawcy lub dzień zakupu i zapłaty w sklepie stacjonarnym.

§ 3  Realizacja bonu

1. Posiadacz ma prawo do realizacji Bonu wyłącznie na następujących zasadach:

a)      Bon stanowi formę zapłaty za Towar nabyty w e-sklepie lub sklepie stacjonarnym Wydawcy,

b)      Bon nie może stanowić formy płatności za zakupienie innego Bonu czyli nie można zapłacić Bonem za Bon,

c)       Bon nie podlega wymianie na inne środki płatnicze,

d)      W przypadku zakupu Towaru o wartości niższej niż wartość Bonu określona wskazanym na nim nominałem Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania różnicy (reszty) w gotówce.

e)      W przypadku zakupu Towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu określona wskazanym na nim nominałem Posiadacz jest zobowiązany – według własnego wyboru - do zapłaty różnicy według jednej z wybranych form zapłaty określonych w Regulaminie Zakupów § 6,

f)       Bon posiada termin ważności określony w §2 ust.7, po upływie którego jest nieważny w konsekwencji czego nie można nim dokonywać płatności. Termin ważności Bonu nie ulega zmianie.

3. Bon niezrealizowany, po upływie terminu jego ważności, stanowi przychód Wydawcy.

3. Realizacja Bonu przez Posiadacza będzie stanowiła ważną transakcję nawet w przypadku, gdy

Posiadacz wejdzie w posiadanie Bonu w sposób nieuprawniony.

4. Wydawca, ma prawo odmówić realizacji Bonu w wypadku braku technicznej możliwości uzyskania połączenia z systemem informatycznym.

§ 4 Odstąpienie od umowy, Zwroty, Reklamacje

1. Odstąpienie od umowy, Zwroty, Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie zapisów określonych w Regulaminie Zakupów  w dziale  Odstąpienie od umowy, Zwroty, Reklamacje.

2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bony, które zostały utracone, uszkodzone lub zniszczone a także ujawnione osobom trzecim po ich wydaniu Kupującemu. W przypadku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Bonu po jego wydaniu Kupującemu, Wydawca nie dokonuje wymiany Bonów jak również nie wystawia ich duplikatów.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Kupujący jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu.

2. Złożenie zamówienia na Bon oraz realizacja Bonu stanowi potwierdzenie, że Kupujący oraz Posiadacz akceptują warunki zawarte w niniejszym Regulaminie a także w Regulaminie Zakupów, które to stanowią integralną całość Regulaminu Visal.pl.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie stacjonarnym Visal.pl oraz na stronie www.visal.pl.

4. Wydawca informuje Kupującego, że podane przy złożeniu zamówienia dane osobowe Kupującego będą przetwarzane zgodnie z zapisami określonymi  w Regulaminie Zakupów  § 25 oraz na podstawie formularzy zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego i

innych właściwych ustaw.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego

Regulaminu jest Sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.

8. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepie stacjonarnym Visal.pl oraz na stronie www.visal.pl  i dotyczyć będą Bonów zamówionych po wejściu w życie zmian.

9. Niniejsza oferta obowiązuje do dnia odwołania. Usunięcie Regulaminu ze Stron Internetowych

Wydawcy jest równoznaczne z jej odwołaniem.

       Regulamin Bonów Podarunkowych Visal


Koszyk

0 produkty za 0,00 zł

Dokończ zakupy »
Przejdź do strony dla PROFESJONALISTÓW »